ANNEMARIE TEN KATE FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Annemarie ten Kate fotografie.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht kenbaar maken.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Annemarie ten Kate fotografie worden aangepast.

 

2. Boeking, annulering en verplaatsing

 1. Een boeking kan gemaakt worden door gebruik te maken van het contactformulier op atkfotografie.nl, door een e-mail te sturen of door telefonisch contact op te nemen.
 2. Eventuele reiskosten van Annemarie ten Kate fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Annemarie ten Kate fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Tarieven voor de diensten worden middels een offerte of prijsopgave kenbaar gemaakt aan de klant. Alle tarieven voor fotoshoots staan op de website vermeld (atkfotografie.nl).
 5. Een boekingsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding (telefonisch of per mail) van de offerte of prijsopgave door de klant.
 6. Het annuleren of verplaatsen van de fotoshoot kan telefonisch of per mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 7. Fotoshoots zullen plaatsvinden bij zonnig en bewolkt weer. Bij weeromstandigheden zoals regen, onweer en storm is de fotograaf ten alle tijden vervoegd om de opdracht zonder extra kosten te verplaatsen.
 8. Indien er wordt gekozen om de fotoshoot op een locatie te laten plaatsvinden waaraan kosten zijn verbonden, dan is de klant verantwoordelijk voor deze kosten.
 9. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

3. Fotoshoot en nabewerking

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Annemarie ten Kate fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Annemarie ten Kate fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Annemarie ten Kate fotografie deze selectie heeft gemaakt. Annemarie ten Kate fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Annemarie ten Kate fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Binnen 14 werkdagen na uw fotoshoot zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 4. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet nadrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 5. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

 

4. Aanlevering foto’s

 1. De levertijd voor een fotoshoot bedraagt maximaal 14 werkdagen.
 2. De opdrachtgever mag, tenzij anders afgesproken, zelf de uiteindelijke selectie foto’s kiezen. De fotograaf mag er naar eigen inzicht voor kiezen om deze selectie toch in eigen handen te nemen. Dit wordt vooral gecommuniceerd met de opdrachtgever.
 3. Bestanden worden standaard digitaal afgeleverd via WeTransfer.
 4. De levering van foto’s vindt niet eerder plaats dan de betaling voor de desbetreffende dienst is ontvangen.

 

5. Publiciteits- en auteursrecht

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Annemarie ten Kate fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Annemarie ten Kate fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Annemarie ten Kate fotografie.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Annemarie ten Kate fotografie, deze moet u op ieder verzoek van Annemarie ten Kate fotografie kunnen tonen.
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
 5. Op alle foto’s van Annemarie ten Kate fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annemarie ten Kate fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Annemarie ten Kate fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Annemarie ten Kate fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 7. Annemarie ten Kate fotografie houdt het recht om gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, sociale media, advertenties en drukwerk, tenzij anders overeengekomen.
 8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Annemarie ten Kate” of “Foto: atkfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 9. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Annemarie ten Kate fotografie. Bij inbreuk komt Annemarie ten Kate fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Annemarie ten Kate fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-. Deze schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

6. Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Algemene voorwaarden